Opleiding Kinderoncologie voor verpleegkundigen

In België behaal je een professionele bachelor Verpleegkunde na een opleiding van 4 jaar. Hierna  kan je verder specialiseren in een specifiek beroepsdomein . Zo bekom je de beroepstitel ‘pediatrisch verpleegkundige’  na een postgraduaat van 1 jaar.

Mayenne en Laurens zijn beiden pediatrisch verpleegkundigen en werken voltijds op de kinderoncologische afdeling van het Universitair Ziekenhuis te Antwerpen.  Beiden hebben een grote interesse voor de zorg van kinderoncologisch patiëntjes.

“In onze opleiding van pediatrisch verpleegkundige wordt er spijtig genoeg niet veel aandacht besteed aan de ‘oncologische’ zorg”, vertelt Mayenne en toch vindt ze dit belangrijk. “De oncologische zorg vergt een specifieke aanpak.” aldus Laurens.

Via hun collega Renke zijn ze op de hoogte gebracht van het bestaan van een specialisatie opleiding in de kinderoncologie voor verpleegkundigen. Deze opleiding wordt georganiseerd door het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, in samenwerking met het UMC Utrecht.  De specialisatieopleiding is een leertraject die bestaat uit theoretische modules in verschillende oncologische domeinen, aangevuld met scholing in curatieve zorg, supportive care en palliatieve zorg.  De opleiding is gespreid over een half jaar.

Mayenne dient binnen enkele weken haar examen af te leggen. Voor haar was het een zeer leerrijk en boeiend programma. “Je leert klinisch redenen, waardoor je inzicht krijgt in het ziektebeeld”, vertelt ze. “Je leert na te denken wat er allemaal kan gebeuren bij het geven van een specifieke therapie en hoe je hierop kan anticiperen”.  “Zo ben je ook beter voorbereid om sneller te handelen bij acute situaties”, vult Laurens aan. “Sinds het volgen van deze opleiding voel ik me meer zelfzeker op de werkvloer”, legt hij uit, “Je leert goed in te schatten welke zorg op welk moment het meest geschikt is.  Je maakt deel uit van een multidisciplinair team. Het volgen van deze opleiding is volgens mij voor elke verpleegkundige die met kinderoncologie te maken heeft dan ook een ‘must’.  Kennis opdoen en ervaring uitwisselen met de collega’s van Nederland is een boeiende manier van leren.  Als eindwerk dien ik een verbeterproject uit te werken , en wie weet wordt mijn project hier op onze afdeling ook uitgevoerd! Want er is uiteraard altijd ruimte voor verbetering.” grapt Laurens.

De financiële middelen binnen het ziekenhuis om verpleegkundigen de kans te bieden deze opleiding te laten volgen zijn jammer genoeg beperkt.  Omdat ook wij ervan overtuigd zijn dat deze opleiding een meerwaarde biedt voor de oncologische zorg van de zieke kinderen, vinden we het belangrijk om deze opleiding te steunen.

Want ALLE kinderen verdienen de ALLERbeste zorgen.