Klinisch (en Research) Fellowship

Met deze beurs willen we de artsen en/of verpleegkundigen die de Nederlandse taal machtig zijn of worden, en die een erkenning pediatrie behaalden aan een Belgische universitaire instelling, of een Belgische erkenning genieten, de kans bieden om zich verder te specialiseren in de pediatrische hemato-oncologie (PHO), bij voorkeur in combinatie met een wetenschappelijk onderzoekstraject.

Voor het  Klinisch (en Research) Fellowship bestaat er een samenwerking tussen

  • Belgian Society of Pediatric Hematology and Oncology ( BSPHO),
  • Het Prinses Máxima Centrum te Utrecht
  • vzw Prinses Máxima Centrum Foundation Belgium
  • Fonds Prinses Máxima Centrum Belgium

Prinses Máxima Centrum

Het Prinses Máxima Centrum is het grootste centrum op het gebied van de behandeling van kinderkanker in Europa en is gevestigd in Utrecht ( Nederland).  Het is een uniek centrum waar alle hoog complexe zorg en research voor kinderen met kanker bij elkaar komt.

De Academy van het Prinses Máxima Centrum heeft een internationaal talentenprogramma of fellowship opgezet. Door de unieke integratie van patiëntenzorg, research en opleiding, biedt het Centrum de ideale omgeving om talenten in de kinderoncologie te scholen tot experts en leiders in het veld.

Daarom hebben we gekozen om onze Belgische kinderartsen en pediatrisch verpleegkundigen in het Máxima deze unieke internationale opleiding te laten volgen.

Leren van én met elkaar verhoogt de kans op genezing. En dat is precies wat we willen bereiken.

Fonds Prinses Máxima Centrum Belgium

Naast de vzw Prinses Máxima Centrum Foundation Belgium wordt het Fonds Prinses Máxima Centrum Belgium opgericht onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting.

De Koning Boudewijnstichting :

  • beheert de rekening van de ontvangen giften
  • maakt hiervoor de fiscale attesten
  • coördineert de oproep voor de bekendmaking van de vacature voor het klinisch fellowship
  • coördineert de selectieprocedure van de Belgische fellow.

De giften worden 100 % gespendeerd aan de klinische opleiding van onze geselecteerde kinderartsen.