De kennis en middelen van het Prinses Máxima Centrum delen

met Belgische kinderoncologen en kinderverpleegkundigen 

om kinderen met kanker in België

de kans te bieden op kwalitatief (over)leven. 

In België krijgen ieder jaar zo’n 400 kinderen de diagnose van kanker. Eén op de vier overlijdt aan deze ziekte. Kinderen die wel genezen hebben later in hun leven vaak last van de gevolgen van de behandeling.

400 Gezinnen, familie en vrienden die voor een enorme uitdaging staan en realiseren dat de toekomst niet zo eenvoudig zal worden. De kwaliteit van de zorg in kinderoncologie in België is hoogstaand, maar toch is het niet voor ieder kind de garantie op kwalitatief (over)leven.

Gesteund door de ervaring van één van de oprichters van de vzw wiens zoon dankzij een behandeling in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht ( Nederland) kanker overwon, willen wij ons mee inzetten voor een kwalitatieve zorg en de hoogst mogelijk kans op overleven. De expertise van het grootste kinderoncologische centrum in Europa, met meer dan 800 (internationale)onderzoekers en kinderoncologen, én toegang tot internationale klinische studies is van onmetelijke waarde!

Centralisatie, en zo het kind met de beste zorg, expertise en innovatief onderzoek omringen.

Ook in België willen we streven naar centralisatie van kennis en uitwisseling van kennis met het doel het kind met de meest gepaste zorg te omringen en zullen we ons blijven inzetten om ieder initiatief dat kennis en zorg samenbrengt, fysiek of virtueel, te ondersteunen.

Luister hier naar Bas de Voogd, mede oprichter van de Nederlandse en Belgische Prinses Máxima Centrum Foundation