Prinses Máxima Centrum Foundation Belgium vzw

Een initiatief van enkele enthousiaste Belgen, waarvan twee als vader getroffen zijn door een kind met kanker. Hun zoektocht naar betrouwbare informatie en optimale behandelingsopties heeft hen ertoe gebracht zich in te zetten voor de strijd tegen kanker.

Op 21 november 2018 wordt de vzw Prinses Máxima Centrum Foundation Belgium opgericht.
Door de kennis en de middelen van het Prinses Máxima Centrum te delen met onze Belgische kinderartsen en pediatrisch verpleegkundigen bieden we de kinderen met kanker in België de kans op kwalitatief (overleven)

Omdat ALLE kinderen de ALLERbeste zorgen verdienen!

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden
Philippe Van den Broecke – ondervoorzitter
Filip Goddevriendt-van Oyenbrugge – penningmeester
Michael Röell – Bestuurder
François-Xavier Nieberding– Bestuurder

Bas de Voogd – adviseur van het bestuur

Medewerker

Kristin Buelens

Fundraising/partnership
“Om onze missie te realiseren zijn veel aanvullende middelen nodig. Hiervoor zet ik me met veel enthousiasme in, vóór kinderen, tégen kanker!”