Prinses Máxima Centrum Foundation Belgium vzw

Een initiatief van enkele enthousiaste Belgen, waarvan twee als vader getroffen zijn door een kind met kanker. Hun zoektocht naar betrouwbare informatie en optimale behandelingsopties heeft hen ertoe gebracht zich in te zetten voor de strijd tegen kanker.

Omdat ALLE kinderen de ALLERbeste zorgen verdienen!

Op 21 november 2018 wordt de vzw Prinses Máxima Centrum Foundation Belgium opgericht.

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden
Philippe Van den Broecke – ondervoorzitter
Filip Goddevriendt-van Oyenbrugge – penningmeester
Michael Röell – Bestuurder
François-Xavier Nieberding– Bestuurder

Medewerker

Kristin Buelens

Fundraising/partnership
“Om onze missie te realiseren zijn veel aanvullende middelen nodig. Hiervoor zet ik me met veel enthousiasme in, vóór kinderen, tégen kanker!”