Als je iets nalaat aan de vzw Prinses Máxima Centrum Foundation Belgium, dan doe je iets bijzonders.

Wens je in de toekomst ook graag iets te betekenen voor onze kleine zieke helden?
Door de vzw Prinses Máxima Centrum Foundation Belgium op te nemen in jouw testament werk je samen met ons en vele anderen aan een betere medische zorg voor ALLE patiëntjes met kinderkanker.

Goed nieuws!
Sinds juli 2021 zijn de goede doelen in het Vlaamse Gewest geen erfbelasting meer verschuldigd op de sommen die ze via een testament of via een schenking ontvangen. Concreet betekent dit dat wanneer je iets nalaat of schenkt aan onze organisatie, wij daarop geen belasting meer moeten betalen.
Zo kan alles wat je aan ons geeft volledig worden ingezet om onze Belgische kinderartsen en of verpleegkundigen op te leiden tot de allerbeste kinderoncologische specialisten.

Wat is een legaat?
Een legaat is een gift bij testament waarbij de erflater aan één of meerdere personen een bepaald deel van zijn vermogen schenkt.  Iedereen kan een legaat aan één of meerdere goede doelen opnemen in zijn/haar testament.

Wanneer is een legaat interessant?
? Je hebt reservataire erfgenamen en je wenst een bepaald deel van jouw vermogen ( volgens de nieuwe erfwet maximum 50%) na te laten aan de vzw Prinses Máxima Centrum Foundation Belgium.  Dan wordt de vzw begunstigde van dat deel van jouw vermogen en betaalt de vzw geen erfbelasting.
? Je hebt geen reservataire erfgenamen en je wenst het volledige vermogen na te laten aan Prinses Máxima Centrum Foundation Belgium vzw. Dan wordt de vzw begunstigde van het volledige vermogen en betaalt de vzw Prinses Máxima Centrum Foundation Belgium geen erfbelasting.

Wens je Prinses Máxima Centrum Foundation Belgium vzw op te nemen in jouw testament? 
dan dien je de volgende gegevens te vermelden
? Prinses Máxima Centrum Foundation Belgium vzw
Bist 47
2180 Ekeren
? rekeningnummer BE52 0689 1076 0309
? Ondernemingsnummer: 0713 808 746

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I Accept