Als je iets nalaat aan de vzw Prinses Máxima Centrum Foundation Belgium, dan doe je iets bijzonders. Je draagt bij aan het realiseren van onze missie: Ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven.

Vanaf 1 juli 2021 veranderen de regels voor legaten aan goede doelen in Vlaanderen. Daardoor krijgt je testament mogelijk niet de beoogde uitwerking. Althans als je, naast het goede doel, ook een belangrijk deel van je vermogen nalaat aan een ander persoon die je in je testament hebt opgenomen via een duolegaat. Het fiscaal voordeel dat die andere persoon- een dierbaar familielid of een goede vriend- geniet verdwijnt vanaf 1 juli.

Wens je dit te vermijden, dan neem je best contact op met je notaris.

Het goede nieuws is dat de goede doelen geen erfbelasting meer verschuldigd zijn op de sommen die ze via een testament of via een schenking ontvangen. Concreet betekent dit dat wanneer je iets nalaat of schenkt aan onze organisatie, wij daarop geen belasting meer moeten betalen. Zo kan alles wat je aan ons geeft volledig worden ingezet om onze Belgische kinderartsen op te leiden tot de allerbeste kinderoncologen. Ook dit  geldt vanaf 1 juli.

In bijgevoegd filmpje vind je alvast bijkomende informatie over de nieuwe wetgeving voor legaten aan goede doelen.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I Accept