Op 13 december werd op de site van Umicore EOM een ‘warme’ kersthappening georganiseerd ten voordele van 3 goede doelen.

Het was Ellen Van Rompaye, werkneemster bij Umicore en bezielster van vzw Hart, die onze organisatie voorstelde als één van deze goede doelen.

Dankzij de verkoop van allerlei lekkers en de gulheid van Umicore EOM en vzw Hart mochten we een cheque van maar liefst 2.600 € ontvangen.

Bedankt aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen om dit mooie bedrag te verzamelen!