Dr.Delfien Bogaert  werkt als fellow kinderoncologie in het Prinses Máxima Centrum te Utrecht en vertelt over haar boeiende ervaringen.

“Als kinderoncoloog werk ik dagelijks in de kliniek , onder het toeziend oog van het team van vaste kinderoncologen. Mijn dagen zijn gevuld met klinische problemen waarbij we met het team op zoek gaan naar de best mogelijke behandeling voor elke patiënt. Een belangrijke meerwaarde om in een gecentraliseerd ziekenhuis als het Prinses Maxima Centrum te werken, is de grote blootstelling die je ervaart als clinicus, zowel voor courante, zeldzame als uiterst complexe klinische problemen. Op de wekelijkse overlegmomenten worden de verschillende behandelopties per patiënt bediscussieerd, om samen tot het beste beleid te komen.”

“Bij dit laatste is de input van het lab onmisbaar, die ons helpt om de specifieke (genetische) kenmerken van de ziekte beter te begrijpen. In het Prinses Máxima Centrum gaat het diagnostisch lab een stap verder dan in de meeste andere centra, en wordt bij elke nieuwe patiënt meteen bij diagnose het hele genetische landschap van de tumorcellen in kaart gebracht. Op basis hiervan kunnen eventueel aanpassingen in de behandeling gebeuren, gestoeld op de meest recente wetenschappelijke inzichten.”

“Ook de nauwe samenwerking tussen het onderzoekslab enerzijds en het diagnostisch lab en de kliniek anderzijds maakt het mogelijk om de nieuwste inzichten sneller te integreren in de dagelijkse praktijk. Op die manier worden nieuwere (nog experimentele) behandelingen sneller bereikbaar voor patiënten bij wie de standaardbehandeling niet meer kan baten.”

“Dankzij mijn fellowship in het Prinses Máxima Centrum heb ik de kans gekregen om van dit alles deel uit te maken en elke dag opnieuw te ervaren en te leren hoe dit bijdraagt aan de meest optimale behandeling en zorg voor elk kind.”

“Na de werkuren verdiep ik me verder in de onderwerpen waarmee ik in aanraking ben gekomen, om op die manier mijn vakkennis op te bouwen. In het Prinses Máxima Centrum lopen er niet alleen studies over nieuwe geneesmiddelen en behandelingen, maar ook talrijke andere onderzoeksprojecten die zowat elk aspect van kinderkanker omvatten van fundamenteel basisonderzoek tot lange termijn gevolgen. Zelf ben ik betrokken bij het project rond kankerpredispositie bij kinderen, dit is genetische (erfelijke) voorbeschiktheid voor het ontwikkelen van kanker. In het bijzonder wil ik dieper inzoomen op genetische voorbeschiktheid voor het ontwikkelen van hematologische maligniteiten (leukemie, lymfoom) op kinderleeftijd.”

“Hiermee hoop ik een steentje bij te dragen aan de wetenschappelijke inzichten van morgen. Na mijn jaar fellowship in Utrecht kan ik mijn ervaringen delen met mijn Belgische collega’s, om ook in eigen land te blijven streven naar de beste behandeling voor elk kind met kanker. “